Thứ năm, 29/07/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực

cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định

BĐH – 02 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Căn cứ Đơn đề nghị số 02/CV-HN.2016 ngày 31/3/2016 của Công ty TNHH Thủy Lợi Hoài Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định; Báo cáo Khảo sát địa hình số 08/2016/KSĐH, báo cáo rà quét chướng ngại vật số 01/2016/BCRQ kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TQ_01 tỷ lệ 1/2000, và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu TQ_01 tỷ lệ 1/2000 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định, được giới hạn bởi vòng tròn có đường kính D = 700m, tâm tại vị trí có tọa độ sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K1 14032’27,9” N 109005’39,4” E 14032’24,2” N 109005’46,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 18,9m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước được giới hạn bởi vòng tròn có đường kính D = 700m, tâm tại vị trí có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “27”, “29” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa