Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực

cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định

BĐH – 02 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Căn cứ Đơn đề nghị số 02/CV-HN.2016 ngày 31/3/2016 của Công ty TNHH Thủy Lợi Hoài Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định; Báo cáo Khảo sát địa hình số 08/2016/KSĐH, báo cáo rà quét chướng ngại vật số 01/2016/BCRQ kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TQ_01 tỷ lệ 1/2000, và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu TQ_01 tỷ lệ 1/2000 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định, được giới hạn bởi vòng tròn có đường kính D = 700m, tâm tại vị trí có tọa độ sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K1 14032’27,9” N 109005’39,4” E 14032’24,2” N 109005’46,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 18,9m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước được giới hạn bởi vòng tròn có đường kính D = 700m, tâm tại vị trí có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 3289 ra khỏi vị trí neo tại khu vực sông Gò Gia

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 11-2/11 ngoài khơi vùng biển Việt Nam

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 –Cảng Lotus.

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng Nhà máy Xi măng Cam Ranh (Trạm Nghiền Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa)