Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

VTU –  28 – 2013

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng Sông Dinh.

Căn cứ bình đồ khảo sát ký hiệu XDK2_1309 tỷ lệ 1/500 do xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc tháng 9 năm 2013.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 được giới hạn bởi:

1. Khu neo đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

X1

10°24’49”2 N

107°07’18”6 E

10°24’45”5 N

107°07’25”0 E

X2

10°24’50”2 N

107°07’22”1 E

10°24’46”5 N

107°07’28”6 E

X3

10°24’50”9 N

107°07’21”9 E

10°24’47”3 N

107°07’28”3 E

X4

10°24’49”9 N

107°07’18”3 E

10°24’46”3 N

107°07’24”8 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 6.0m.

2. Khu nước tiếp giáp với khu nước neo đậu tàu tới biên luồng được khống chế bởi các điểm tọa độ sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

X3

10°24’47”3 N

107°07’28”3 E

10°24’47”3 N

107°07’28”3 E

X4

10°24’49”9 N

107°07’18”3 E

10°24’46”3 N

107°07’24”8 E

A3

10°24’57”1 N

107°07’23”4 E

10°24’53”4 N

107°07’29”8 E

A4

10°24’55”3 N

107°07’12”7 E

10°24’51”7 N

107°07’19”1 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 4.8m.


Những thông báo khác

Về hoạt động nghiên cứu khoa học tại khu vực Lô dầu khí 144-145

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 3 và khu vực 4 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

Về việc sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo chờ trên sông Hậu