Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý

BTN – 03 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: Luồng hàng hải Phú Quý.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 176/BC-XNKSHHMN, ngày 17/02/2017 kèm theo bộ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ PQ_1702_01 đến PQ_1702_03, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 2/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Đoạn 1: Dài khoảng 2,68km tính từ phao “0” đến hạ lưu phao số  “4”- 18m độ sâu nhỏ nhất đạt 11,5m.

Đoạn 2: Dài khoảng 0,68km, từ hạ lưu phao số  “4”- 18m đến thượng lưu phao “3” + 400m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,2m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Phú Quý theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn; Ụ nổi 8850 tấn; cầu tàu 150.000 DWT (cầu 2); cầu tàu trang trí cho tàu 70.000 DWT không tải (cầu 1) và cầu cảng bến sà lan của Tổng công ty Ba Son

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh, tuyến luồng hàng hải từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia, tuyến luồng hàng hải Tắt Cua và luồng hàng hải Gò Gia

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6” luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói