Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

BĐH – 15-2013

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn.

Đoạn luồng: từ đầu tuyến luồng đến tim TC2 và từ tim TC2 đến
Vũng quay  tàu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kết nạo vét duy tu có bề rộng 110m tính từ đầu tuyến luồng đến tim TC2 và từ tim TC2 đến Vũng quay tàu được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất tính bằng mét được tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 10.5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P” khống chế khu vực chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “P1”, “P2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải