Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh”

VTU- 12 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 1180/CNVT, ngày 22/03/2016 của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh” tại khu neo đậu của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh” cụ thể như sau:

  • Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Chí Linh”:
Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
H2 10015’08,0”N 107003’06,0”E
  • Thời gian neo đậu từ ngày 22/3/2016 đến ngày 30/6/2016.
  • Đặc điểm nhận dạng:

+ Tên tàu:                       Chí Linh.

+ Quốc tịch:                             Việt Nam.

+ Kiểu tàu:                     FSO.

+ Số hiệu phân cấp:         VR 75010.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các tàu thuyền hành hải trong khu vực này cần phải đi cách xa vị trí có tọa độ và đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật của 02 vùng đón trả hoa tiêu kết hợp vùng kiểm dịch cảng biển An Thới – Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

Về độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cam Ranh

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính nhận biết màu sắc tháp đèn biển Hòn Hải