Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh”

VTU- 12 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 1180/CNVT, ngày 22/03/2016 của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh” tại khu neo đậu của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh” cụ thể như sau:

  • Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Chí Linh”:
Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
H2 10015’08,0”N 107003’06,0”E
  • Thời gian neo đậu từ ngày 22/3/2016 đến ngày 30/6/2016.
  • Đặc điểm nhận dạng:

+ Tên tàu:                       Chí Linh.

+ Quốc tịch:                             Việt Nam.

+ Kiểu tàu:                     FSO.

+ Số hiệu phân cấp:         VR 75010.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các tàu thuyền hành hải trong khu vực này cần phải đi cách xa vị trí có tọa độ và đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt tàu Hà Trung 98 và Hoa Mai 68 tại khu vực biển Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc phục hồi hoạt động đèn phụ: Đèn biển Đá Trắng