Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 48 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ Báo cáo số 795/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 28/7/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng Soài Rạp;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

        Hiện nay, vị trí sà lan TV 1954 bị chìm nằm cách phao báo hiệu hàng hải số “36” về phía hạ lưu khoảng 670m, điểm gần nhất của sà lan cách biên luồng trái khoảng 13m về phía ngoài biên luồng hàng hải Soài Rạp, có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Mũi sà lan 10°31’26,3”N 106°44’33,7”E 10°31’22,6”N 106°44’40,1”E
Lái sà lan 10°31’27,4”N 106°44’34,3”E 10°31’23,7”N 106°44’40,7”E
Điểm cao nhất sà lan * 10°31’27,2”N 106°44’33,8”E 10°31’23,5”N 106°44’40,2”E

        * Vị trí cao nhất của sà lan có độ sâu 2,8 m (Hệ số “0” Hải đồ).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  • Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp đi cách xa khu vực có toạ độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  • Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  • Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Thông báo hàng hải số 145/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/7/2017 và số 146/TBHH –TCTBĐATHHMN ngày 28/7/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc tàu Filippo Brunelleschi hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu các bến phao neo BP01, BP04, BP10 trên sông Gò Gia.

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng Soài Rạp

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp