Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về vị trí tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 99/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BTN – 04 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Công văn số 367/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 24/4/2019 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc thiết lập báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải khu vực tàu An Phú 868 bị chìm;

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu ANPHU_1905 tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực tàu An Phú 868 bị chìm được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10029’41,8” N 107049’21,4” E 10029’38,1” N 107049’27,8” E
B 10029’41,8” N 107049’37,8” E 10029’38,1” N 107049’44,2” E
C 10029’25,5” N 107049’37,8” E 10029’21,9” N 107049’44,3” E
D 10029’25,5” N 107049’21,4” E 10029’21,8” N 107049’27,8” E

- Tồn tại chướng ngại vật là xác tàu An Phú 868 nằm trên bãi đá ngầm. Xác tàu dài khoảng 70m, rộng khoảng 11m, đã bị gãy nứt. Mũi tàu hướng về phía Bắc với điểm cạn nhất là 0,9m/số “0” Hải đồ. Phần lái tàu hướng về phía Nam với điểm cạn nhất là +0,3m/ số “0” Hải đồ (cao hơn mực nước số “0” Hải đồ). Tàu chìm tại vị trí có tọa độ:

Tên vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Mũi tàu 10029’37,1” N 107049’31,6” E 10029’33,4” N 107049’38,0” E
Cabin 10029’35,3” N 107049’32,1” E 10029’31,6” N 107049’38,5” E
Đuôi tàu 10029’34,8” N 107049’32,0” E 10029’31,1” N 107049’38,5” E
10029’34,9” N 107049’32,4” E 10029’31,2” N 107049’38,8” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Các phương tiện hành hải trong vùng biển tỉnh Bình Thuận căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn. Lưu ý đi cách xa tàu An Phú 868 bị chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

  

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “10” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT

Về việc thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”