Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.

VTU- 14 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 405/KĐN-ATMT, ngày 22/03/2016 của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 có tọa độ cụ thể như sau:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
STAR POINT AT THIEN UNG (BK-TNG) 08033’44.3”N 108046’34.4”E 08033’40.6”N 108046’40.8”E
BC1 08033’16.6”N 108044’52.8”E 08033’12.9”N 108044’59.2”E
IP1 08033’02.3”N 108044’00.5”E 08032’58.6”N 108044’06.9”E
EC1 08033’44.7”N 108043’27.0”E 08033’41.0”N 108043’33.2”E
WYE TIE-IN (HAI THACH) 08034’02.1”N 108043’13.1”E 08033’58.4”N 108043’19.5”E
WYE TIE-IN(FUTURE) 08035’14.5”N 108042’15.8”E 08035’10.8”N 108042’22.2”E
BC2 08045’58.8”N 108033’44.7”E 08045’55.1”N 108033’51.1”E
IP2 08046’16.7”N 108033’30.5”E 08046’13.0”N 108033’36.8”E
EC2 08046’37.8”N 108033’21.7”E 08046’34.1”N 108033’28.1”E
BC3 08053’31.7”N 108030’31.0”E 08053’28.0”N 108030’37.4”E
IP3 08053’41.6”N 108030’26.9”E 08053’37.9”N 108030’33.3”E
EC3 08053’50.8”N 108030’21.6”E 08053’47.1”N 108030’28.0”E
BC4 09031’34.5”N 108008’33.3”E 09031’30.9”N 108008’39.8”E
IP4 09032’05.3”N 108008 15.5”E 09032’01.6”N 108008’22.0”E
EC4 09032’25.8”N 108007’46.5”E 09032’22.2”N 108007’52.9”E
PLEM TIE-IN POINT (END POINT) 09037’47.6”N 108000’11.7”E 09037’43.9”N 108000’18.1”E

Tọa độ do Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000DWT và bến sà lan 1.000DWT – Cảng Mỹ Tho

Độ sâu vùng nuớc truớc cầu cảng SITV trên sông Thị Vải

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí và nén khí, giàn nhà ở, hệ thống cầu dẫn và các thiết bị tại Lô 15-1

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh