Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.

VTU- 14 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 405/KĐN-ATMT, ngày 22/03/2016 của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 có tọa độ cụ thể như sau:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
STAR POINT AT THIEN UNG (BK-TNG) 08033’44.3”N 108046’34.4”E 08033’40.6”N 108046’40.8”E
BC1 08033’16.6”N 108044’52.8”E 08033’12.9”N 108044’59.2”E
IP1 08033’02.3”N 108044’00.5”E 08032’58.6”N 108044’06.9”E
EC1 08033’44.7”N 108043’27.0”E 08033’41.0”N 108043’33.2”E
WYE TIE-IN (HAI THACH) 08034’02.1”N 108043’13.1”E 08033’58.4”N 108043’19.5”E
WYE TIE-IN(FUTURE) 08035’14.5”N 108042’15.8”E 08035’10.8”N 108042’22.2”E
BC2 08045’58.8”N 108033’44.7”E 08045’55.1”N 108033’51.1”E
IP2 08046’16.7”N 108033’30.5”E 08046’13.0”N 108033’36.8”E
EC2 08046’37.8”N 108033’21.7”E 08046’34.1”N 108033’28.1”E
BC3 08053’31.7”N 108030’31.0”E 08053’28.0”N 108030’37.4”E
IP3 08053’41.6”N 108030’26.9”E 08053’37.9”N 108030’33.3”E
EC3 08053’50.8”N 108030’21.6”E 08053’47.1”N 108030’28.0”E
BC4 09031’34.5”N 108008’33.3”E 09031’30.9”N 108008’39.8”E
IP4 09032’05.3”N 108008 15.5”E 09032’01.6”N 108008’22.0”E
EC4 09032’25.8”N 108007’46.5”E 09032’22.2”N 108007’52.9”E
PLEM TIE-IN POINT (END POINT) 09037’47.6”N 108000’11.7”E 09037’43.9”N 108000’18.1”E

Tọa độ do Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan PV Drilling I từ khu neo đậu H12-Vũng Tàu đến vị trí giếng khoan 15.1-STT-7P, Lô 15-1.

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 của Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

Về việc điều chỉnh mặt bằng tuyến luồng sông Dinh và thay đổi đặc tính, chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng sông Dinh

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp