Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của đèn biển Cửa Tiểu, tỉnh Tiền Giang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:   210/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2020
 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của đèn biển Cửa Tiểu, tỉnh Tiền Giang

TGG – TG – 02 – 2020

- Vùng biển:       Tỉnh Tiền Giang

- Tên báo hiệu:   Đèn biển Cửa Tiểu

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Cửa Tiểu 10o12’34,5″N 106o50’07,8″E 10o12’30,8″N 106o50’14,3″E

Căn cứ các Văn bản số 46/BC-CTCPXDCTHHMN ngày 10/9/2020 của Liên danh Công ty cổ phần xây dựng công trình hàng hải miền Nam – Công ty TNHH Xây dựng An Lạc; số 363/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 15/9/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ; số 958/BCP-XNKSHHMN ngày 10/9/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về thông số kỹ thuật đèn biển Cửa Tiểu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn biển Cửa Tiểu, tỉnh Tiền Giang thay đổi đặc tính hoạt động, chi tiết như sau:

- Vị trí: Cửa sông Tiền, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Cửa Tiểu 10o13’31,9″N 106o51’39,5″E 10o13’28,3″N 106o51’46,0″E
  • Tác dụng: Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động tại vùng biển tỉnh Tiền Giang định hướng và xác định vị trí;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ và nhà trạm hình lục giác đều;
  • Màu sắc: Tháp đèn màu trắng, đỏ xen kẽ theo chiều ngang và nhà trạm màu trắng;
  • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 25,30m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;

+ Chiều cao công trình: 20,1m, tính đến mặt sàn trệt của công trình;

+ Chiều rộng tháp đèn: 2,45m;

- Tầm nhìn địa lý: 15,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;

- Tầm hiệu lực ban ngày: 4,0 hải lý;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 10,0 giây;

(0,5s + 1,0s + 0,5s + 1,0s + 0,5s + 2,5s + 0,5s + 3,5s = 10,0s)

- Chiều cao tâm sáng: 23,53m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;

- Phạm vi chiếu sáng: 3600;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 14,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T =0,74./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH,KT; BQLDAHH; HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng Hà Tiên, đoạn từ phao số “0” vào đến Vũng quay tàu.

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu nhập 20.000DWT – cảng nhà máy Xi măng FICO

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp