Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

 TGG  – 03 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Tiền Giang

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Sông Tiền

- Tọa độ địa lý:

Tên Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Trạm điều tiết 10°17’12,3” N 106°37’41,1” E 10°17’08,6” N 106°37’47,6” E

Căn cứ Văn bản số 769/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 14/6/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều tiết bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công đường ống nước băng qua luồng hàng hải Sông Tiền,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang chấm dứt kể từ ngày 15/6/2016.

Thông báo hàng hải số 76/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 28/4/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động thi công công trình biển tại mỏ Hải Sư đen và Hải Sư trắng

Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu