Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

 TGG  – 03 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Tiền Giang

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Sông Tiền

- Tọa độ địa lý:

Tên Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Trạm điều tiết 10°17’12,3” N 106°37’41,1” E 10°17’08,6” N 106°37’47,6” E

Căn cứ Văn bản số 769/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 14/6/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều tiết bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công đường ống nước băng qua luồng hàng hải Sông Tiền,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang chấm dứt kể từ ngày 15/6/2016.

Thông báo hàng hải số 76/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 28/4/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Gò Dầu

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng 20.000 DWT của trạm phân phối Hiệp Phước – Công ty xi măng Nghi Sơn

Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu