Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao “S1”, “S2” báo hiệu vùng nước thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao “S1”, “S2” báo hiệu vùng nước thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

BTN – 12 – 2018.

Vùng biển:      Tỉnh Bình Thuận.

Tên báo hiệu:  “S1”, “S2”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 11018’08,9”N 108048’09,0”E 11018’05,2”N 108048’15,5”E
“S2” 11018’23,9”N 108048’05,9”E 11018’20,2”N 108048’12,4”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 01082018/ĐĐN-TBHH ngày 09/8/2018 của Văn phòng  điều hành tại Bình Thuận – Viện thiết kế khảo sát công trình hàng vụ số 3 giao thông Trung Quốc về việc chấm dứt hoạt động 02 phao “S1”, “S2” báo hiệu vùng nước thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu “S1”, “S2” chấm dứt hoạt động từ ngày 09/8/2018.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải sông Dinh

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Định An – Cần Thơ năm 2012

Độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS

Về vị trí trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai