Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng

“H1”, “H2” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải,

tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 01 – 2017

- Vùng biển:       Tỉnh Kiên Giang.

- Tên báo hiệu:    “H1”, “H2”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H1” 10o09’47,3” N 104o32’22,9” E 10o09’43,6” N 104o32’29,4 ”E
“H2” 10o09’02,8” N 104o32’12,1” E 10o08’59,1” N 104o32’18,6” E

Căn cứ Văn bản số 63/CTBĐATHHTNB-KT ngày 23/01/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi hoàn thành phao “H1”, “H2” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H2” chấm dứt hoạt động từ ngày 23/01/2017.

Thông báo hàng hải số 230/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/11/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26C”, “31A”, “31B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

Hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận