Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 01 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên báo hiệu: “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HC1” 10009’09,9” N 104035’53,4” E 10009’06,2” N 104035’59,9” E
“HC2” 10009’01,9” N 104035’22,4” E 10008’58,3” N 104035’28,9” E
“HC3” 10003’11,6” N 104032’34,8” E 10003’08,0” N 104032’41,3” E
“HC4” 10002’38,4” N 104032’57,4” E 10002’34,8” N 104033’03,8” E

Tác dụng: Báo hiệu thi công công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ văn bản số 4113/ĐĐN-PCKG ngày 30/12/2016 của Công ty Điện lực Kiên Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/12/2016.

Thông báo hàng hải số 41/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 17/03/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X3”, “X4” báo hiệu vị trí tàu Hoa Mai 68, Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (cầu chính) và khu nước trước bến, vũng quay tàu, luồng vào bến tạm

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)