Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 01 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Kiên Giang.

- Tên báo hiệu:    “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“LS1” 09o45’55,3” N 104o49’45,9” E 09o45’51,6” N 104o49’52,4 ”E
“LS2” 09o44’31,6” N 104o50’48,1” E 09o44’28,0” N 104o50’54,5” E
“LS3” 09o47’55,4” N 104o42’09,7” E 09o47’51,8” N 104o42’16,2” E
“LS4” 09o46’34,0” N 104o42’54,3” E 09o46’30,4” N 104o43’00,8” E
“LS5” 09o48’28,6” N 104o40’03,7” E 09o48’24,9” N 104o40’10,2” E
“LS6” 09o47’08,4” N 104o40’45,8” E 09o47’04,7” N 104o40’52,2” E

Căn cứ Văn bản số 848/CTBĐATHHTNB-KT ngày 26/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi hoàn thành phao “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” chấm dứt hoạt động từ ngày 26/11/2016.


Những thông báo khác

Về chướng ngại vật mới phát hiện: Tàu Thành Đạt 01 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan ĐT – 23258 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa