Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

TVH – 02 – 2016

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng cho tàu biển  trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Tên báo hiệu: “ĐN”.

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
09032’55,1” N 106032’34,7” E 09032’51,4” N 106032’41,2” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ số 22/CTBĐATHHTNB-KT, ngày 20/01/2016 về việc thu hồi phao BHHH “ĐN” ;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 211/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 05/11/2015 Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “2”, “4” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, số hiệu “ĐN” từ ngày 20/01/2016.

Thông báo hàng hải số 132/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 16/7/2015 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về độ sâu khu nước trước bến và luồng ra vào cảng cá đảo Đá Tây – Trường Sa

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam