Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

KGG – TG-09-2013

– Vùng biển: Kiên Giang

– Tên báo hiệu: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4”.

– Vị trí: vùng nước khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp điện ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

“PQ1”

10018’52.7” N

104030’55.5” E

10018’49.0” N

104031’01.9” E

“PQ2”

10020’44.4” N

104029’45.1” E

10020’40.7” N

104029’51.5” E

“PQ3”

10017’28.6” N

104028’34.6” E

10017’24.9” N

104028’41.0” E

“PQ4”

10019’18.8” N

104027’27.7” E

10019’15.1” N

104027’34.1” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ tại văn bản số: 422/CTBĐATHHTNB-KT, ngày 30/12/2013 V/v thu hồi phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4”  từ ngày 29/12/2013.

Các Thông báo hàng hải số: 149/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 16/11/2013, Thông báo hàng hải số: 152/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 19/11/2013 và Thông báo hàng hải số: 172/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 23/12/2013 hết hiệu lực./.


 

Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) đến cảng Johor của Singapore

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng hạ lưu PTSC

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè