Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

 KGG – TG – 01 – 2014

– Vùng biển: Kiên Giang

– Tên báo hiệu: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”.

– Vị trí: vùng nước khu vực thi công Dự án xây dựng đê chắn sóng Dương Đông,  huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

– Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

“DĐ1”

10013’05.2” N

103057’10.0” E

10013’01.6” N

103057’16.5” E

“DĐ2”

10013’08.9” N

103057’02.9” E

10013’05.3” N

103057’09.4” E

“DĐ3”

10013’15.4” N

103057’02.0” E

10013’11.5” N

103057’08.5” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ số: 07/CTBĐATHHTNB-KHVT, ngày 02/01/2014 V/v thu hồi các báo hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3”,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “DĐ1”, “DĐ2”, “DĐ3” từ ngày 01/01/2014.

Thông báo hàng hải số: 92/TBHH- CTBĐATHHMN, ngày 18/4/2011 hết hiệu lực./.


 


Những thông báo khác

Về khu vực thi công sửa chữa tuyến cáp quang ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Cù Lao Xanh – tỉnh Bình Định

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công Dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2