Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

KGG – TG – 06 – 2014

– Vùng biển:                 Tỉnh Kiên Giang

– Tên báo hiệu:            “HN1”, “HN2”, “HN3”, “HN4″.

– Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“HN1”

10011’15.7” N

104004’55.1” E

10011’12.1” N

104005’01.6” E

“HN2”

10012’12.9” N

104005’26.0” E

10012’09.3” N

104005’32.5” E

“HN3”

10010’24.8” N

104006’18.8” E

10010’21.2” N

104006’24.3” E

“HN4”

10011’22.2” N

104006’50.4” E

10011’18.9” N

104006’56.9” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ số: 52/CTBĐATHHTNB-KT, ngày 06/02/2014 V/v thu hồi phao báo hiệu chuyên dùng  HN1, HN2, HN3, HN4 khống chế khu vực thi công xử lý kỹ thuật tuyến Cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “HN1”, “HN2”, “HN3”, “HN4″ từ ngày 06/02/2014.

Thông báo hàng hải số: 18/TBHH- CTBĐATHHMN, ngày 23/1/2014 hết hiệu lực./.


 


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc hoạt động thi công rải ống cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Gas PVC Phước Thái