Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải

số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – TG – 37 – 2015

– Vùng biển:           Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:            Luồng hàng hải Soài Rạp.

– Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52”.

– Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“41” 10034’39,1” N 106045’01,4” E 10034’35,4” N 106045’07,9” E
“52” 10034’55,2” N 106045’05,7” E 10034’51,5” N 106045’12,2” E

Căn cứ báo cáo số 676/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 31/8/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thu hồi và dịch chuyển các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng Soài Rạp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp.

Phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” chấm dứt hoạt động từ ngày 31/8/2015./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong

Về vị trí tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Hải Thạch Lô 05-2 và mỏ Mộc Tinh Lô 05-03 ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.