Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “27”, “29” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải

“27”, “29” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU  – 38 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “27”, “29”.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “27” 10°32’51,2” N 107°01’31,3” E 10°32’47,5” N 107°01’37,8” E
Phao “29” 10°32’59,5” N 107°01’19,0” E 10°32’55,8” N 107°01’25,5” E

Căn cứ văn bản số 874/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 07/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “27”, “29” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “27”, “29” chấm dứt hoạt động từ ngày 07/7/2016


Những thông báo khác

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải P1, P2 phục vụ thi công xây dựng Cầu Sài Gòn 2 trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26

Về việc việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu, tỉnh Hậu Giang