Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến thiết bị, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến thiết bị, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng

STG – 02 – 2016

  • Vùng biển: tỉnh Sóc Trăng.
  • Tên luồng: luồng hàng hải Trần Đề.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2”.
  • Tọa độ địa lý:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“L1” 09043’32,3” N 106004’51,2” E 09043’28,6” N 106004’57,6” E
“L2” 09043’17,9” N 106005’00,1” E 09043’14,2” N 106005’06,5” E

Căn cứ văn bản số 696/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 07/9/2016 về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét hạng mục Bến nhập thiết bị dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2”chấm dứt hoạt động từ ngày 09/9/2016.

Thông báo hàng hải số 160/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 10/8/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu khu Chuyển tải số 1 tại Ninh Chữ và luồng chạy tàu từ vị trí đón trả hoa tiêu đến khu chuyển tải tỉnh Ninh Thuận

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh)

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công Nhà máy điện gió V1-2

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1” phục vụ công trình hạ độ cao bãi chứa bùn K8