Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

TVH – 31 – 2016

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh

Tên báo hiệu: “DH2”

Tọa độ địa lý

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“DH2” 09032’45,04” N 106032’49,17” E 09032’41,34” N 106032’55,57” E

Tác dụng: Báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung từ cao độ -6,5m(CD) xuống cao độ -9,5m(CD) thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh.

Căn cứ văn bản số 718/CTBĐATHHTNB-KT ngày 28/9/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi hoàn thành phao BHHH “DH2” phục vụ thi công nạo vét phần luồng chung cho luồng cho tàu trọng tải lớn vào Sông Hậu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh chấm dứt hoạt động kể từ ngày 29/09/2016.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước Ụ nổi 8850T – Cảng Ba Son

Kéo giàn khoan PV Drilling I từ khu neo đậu H12-Vũng Tàu đến vị trí giếng khoan 15.1-STT-7P, Lô 15-1.

Thi công nạo vét mở rộng luồng tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “28” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu