Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – TG – 02 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“K1” 10°21’08,8” N 106°21’37,4” E 10°21’05,1” N 106°21’43,9” E
“K2” 10°20’57,0” N 106°20’57,0” E 10°20’53,3” N 106°21’03,5” E
“K3” 10°20’43,4” N 106°20’05,6” E 10°20’39,7” N 106°20’12,1” E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công công trình Đường – Kè Sông Tiền.

Căn cứ Đơn đề nghị số 830/ĐĐN-CTBĐATHHĐNB ngày 14/10/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc chấm dứt hoạt động của 03 phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên Sông Tiền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên Sông Tiền chấm dứt hoạt động từ ngày 14/10/2015./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi

Thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý