Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

TGG – TG – 02 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“K1” 10°21’08,8” N 106°21’37,4” E 10°21’05,1” N 106°21’43,9” E
“K2” 10°20’57,0” N 106°20’57,0” E 10°20’53,3” N 106°21’03,5” E
“K3” 10°20’43,4” N 106°20’05,6” E 10°20’39,7” N 106°20’12,1” E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công công trình Đường – Kè Sông Tiền.

Căn cứ Đơn đề nghị số 830/ĐĐN-CTBĐATHHĐNB ngày 14/10/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc chấm dứt hoạt động của 03 phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên Sông Tiền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên Sông Tiền chấm dứt hoạt động từ ngày 14/10/2015./.


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “31” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số độ sâu khu nước trước bến cảng Nha Trang

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thu thập dữ liệu gió và thủy triều bằng phao nổi (FLIDAR), dự án điện gió Thăng Long Wind, ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận

Hoàn thành trục vớt Sà lan chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.