Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải

“M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU  – 59 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2”.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “M1” 10°31’48,2” N 107°01’17,4” E 10°31’44,5” N 107°01’23,9” E
Phao “M2” 10°32’00,2” N 107°01’28,5” E 10°31’56,5” N 107°01’35,0” E

Căn cứ Đơn đề nghị ngày 10/10/2016 của Công ty chế biến khí Vũng Tàu về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên luồng sông Thị Vải, KCN Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” chấm dứt hoạt động từ ngày 10/10/2016.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ cặp phao số “6”,“7” đến cặp phao số “8”, “9” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.

Độ sâu vùng nước thủy diện cầu cảng số 2 – Gò Dầu A

Về việc sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 3289 ra khỏi vị trí neo tại khu vực sông Gò Gia

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu