Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1” báo hiệu tạm thời trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1” báo hiệu tạm thời trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

TVH – TG – 11 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“0” 09032’07,5” N 106033’32,0” E 09032’03,8” N 106033’38,4” E
“1” 09032’40,7” N 106032’59,6” E 09032’37,0” N 106033’06,0” E

Tác dụng: Phao báo hiệu đầu tuyến luồng và giới hạn luồng về phía phải.

Căn cứ Văn bản số 437/CTBĐATHHTNB-KT ngày 06/11/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “0”, “1” báo hiệu tạm thời trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh chấm dứt hoạt động từ ngày 06/11/2015./.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống

Về độ sâu khu nước Khu neo chờ đầu luồng Quan Chánh Bố

Độ sâu luồng Soài Rạp