Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “X1”, “X2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải

“X1”, “X2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 37 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “X1”, “X2”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“X1” 10°33’26,2” N 107°00’37,1” E 10°33’22,6” N 107°00’43,6” E
“X2” 10°33’54,3” N 107°00’50,7” E 10°33’50,6” N 107°00’57,1” E

Căn cứ văn bản số 223/CV, ngày 08/7/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thông báo hoàn thành công tác thu hồi phao báo hiệu hàng hải ф2m tại cảng Posco Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “X1”, “X2” chấm dứt hoạt động từ ngày 08/7/2016.

Thông báo hàng hải số 199/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 21/10/2015 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 và các bến phao BP3, B27A, B27B – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Độ sâu khu nước trước cầu cảng và vũng quay tàu thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong