Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

VTU – TG – 29 – 2016

- Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “B2”, “TH1”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B2” 10°35’26,8” N 107°01’33,9” E 10°35’23,1” N 107°01’40,4” E
“TH1” 10035’26,9” N 107001’33,4” E 10035’23,2” N 107001’39,8” E

Căn cứ báo cáo số 167/CV ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải “B2” tại cảng Bà Rịa Serece,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Thu hồi phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B2” phục vụ thi công xây dựng cảng Baria Serece: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B2” chấm dứt hoạt động từ ngày 12/5/2016.

Bổ sung đặc tính báo hiệu khu vực thi công xây dựng cảng Baria Serece cho phao báo hiệu hàng hải “TH1” giới hạn khu vực thi công dự án cảng Quốc tế Thị Vải – giai đoạn 1.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo Thiềng Liềng 6/8 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn

Thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc dự án cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Độ sâu vùng nước trước bến nâng cấp 2000DWT lên 5000DWT (K1, K3) và bến 5000DWT (K2) tại cảng Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng sà lan 500 DWT của trạm phân phối Hiệp Phước – Công ty xi măng Nghi Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp