Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động đăng tiêu “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động đăng tiêu “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

HCM – 13- 2014

Vùng biển:            Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:            Soài Rạp – Hiệp Phước.

Tên báo hiệu:        Đăng tiêu số “50”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“50”

100 34’32”3 N

106044’19”7 E

 10034’28”7 N

106044’26”2 E

Căn cứ báo cáo sự cố của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ ngày 23/3/2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Đăng tiêu số “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước chấm dứt hoạt động từ ngày 24/3/2014.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Hà Tiên.

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” “H3” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc hoạt động thử nghiệm Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu