Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động hệ thống báo hiệu hàng hải trên nhánh phía Bắc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động hệ thống báo hiệu hàng hải trên nhánh phía Bắc  luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – 03 – 2012

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh
Tên luồng:  Định An – Cần Thơ
Tên báo hiệu: 15 phao BHHH số hiệu từ “0” đến “12” – nhánh phía Bắc.
Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ WGS-84

Hệ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“0”

9o30’26”1 N

106o30’38”1 E

9o30’29”8 N

106o30’31”7 E

“1”

9o30’38”1 N

106o28’59”4 E

9o30’41”8 N

106o28’53”0 E

 “2”

9o30’30”4 N

106o29’00”7 E

9o30’34”1 N

106o28’54”3 E

 “2A”

9o30’20”8 N

106o28”53”3 E

9o30’24”5 N

106o28”46”9 E

 “3”

9o30’17”4 N

106o27’57”6 E

9o30’21”1 N

106o27’51”2 E

 “3A”

9o30”27”2 N

106o27’04″4 E

9o30’30″9 N

106o26’57”0 E

“4”

9o30’10”4 N

106o28’02”7 E

9o30’14”1 N

106o27’56”3 E

 “5”

9o29’41”7 N

106o27’30”1 E

9o29’45”4 N

106o27’23”7 E

 “6”

9o29’37”3 N

106o27’35”8 E

9o29’41”0 N

106o27’29”4 E

 “7”

9o28’33”0 N

106o26’35”0 E

9o28’36”7 N

106o26’28”6 E

“8”

9o3015”4 N

106o25’29”0 E

9o30’19”1 N

106o25’22”6 E

 “9”

9o28’17”4 N

106o25’26”6 E

9o28’21”1 N

106o25’20”2 E

 “10”

9o30’04”1 N

106o25’05”6 E

9o30’07”8 N

106o24’59”1 E

 “11”

9o28’39”8 N

106o24’45”1 E

9o28’43”5 N

106o24’38”7 E

 “12”

9o28’35”0 N

106o24’41”6 E

9o28’38”7 N

106o24’35”2 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: nhánh luồng phía Bắc – luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và các báo hiệu hàng hải trên luồng (được liệt kê trên) chấm dứt hoạt động từ ngày 08/05/2012.

Những thông báo khác

Độ sâu luồng tàu ra/vào, vũng quay tàu và vùng nước trước cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT, Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “T2”, “T3” khống chế khu vực thi công công trình cảng hàng hóa Quốc tế Thị Vải trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam