Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “G” xác định vị trí xác tàu Golden Star bị cạn thuộc vùng biển tỉnh Bình Định và phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “N” xác định vị trí xác tàu New Oriental bị chìm thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “G” xác định vị trí xác tàu Golden Star bị cạn thuộc vùng biển tỉnh Bình Định và phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “N” xác định vị trí xác tàu New Oriental bị chìm thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên

 

BĐH & PYN – 01- 2014

Vùng biển:            tỉnh Bình Định và Phú Yên

Tên báo hiệu:        Phao “G” và phao “N”

Tọa độ địa lý:

 

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“G”

13o41’12”3 N

109o15’05”1 E

13o41’08”6 N

109o15’11”6 E

“N”

13o21’02”4 N

109o18’42”1 E

13o20’58”7 N

109o18’48”6 E

 

Căn cứ đề nghị của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn và báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải ngày 24/02/2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chướng ngại vật “G” và “N” chấm dứt hoạt động từ ngày 25/02/2014.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P” khống chế khu vực chuyển tải tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu luồng Đồng Nai

Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

Về việc thiết lập mới 04 đăng tiêu báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai