Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “H” trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “H” trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 10 – 2018

  • Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Hà Tiên

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “H”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H” 10°22’42,0” N 104°28’58,8” E 10°22’38,4” N 104°29’05,2” E

Căn cứ Văn bản số 660/CTBĐATHHTNB-KT ngày 17/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi hoàn thành phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu chướng ngại vật “H” trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang chấm dứt hoạt động từ ngày 17/8/2018.

Thông báo hàng hải số 151/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/8/2018 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công nạo vét Cảng SP-PSA luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan PLDCC-1X, lô 06.1

Về tuyến cáp ngầm 22kV trên biển – Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo