Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

 HCM – 25 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên báo hiệu:  Phao “TK”.

– Tọa độ địa lý:

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

106°48’39”4 E

10°39’02”6 N

106°48’45”9 E

10°38’58”9 N

Tác dụng: Là Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập khống chế xác tàu kéo SG 5520 bị chìm trên sông Lòng Tàu, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 262/MSE-ES, ngày 17/5/2012 về việc thu hồi phao phao báo hiệu hàng  hải “TK” tại khu vực tàu kéo SG 5520 bị chìm trên sông Lòng Tàu, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “TK”, báo hiệu chướng ngại vật biệt lập khống chế xác tàu tàu kéo SG 5520 bị chìm trên sông Lòng Tàu, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Phao “TK” chấm dứt hoạt động từ ngày 17/5/2012.

Thông báo hàng hải số: 53/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 14/5/2012 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát lắp đặt 02 cover bảo vệ 02 mặt bích tuyến ống khí Rạng Đông – Bạch Hồ gần Riser Block CCP Bạch Hổ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K16 – Cảng Rau Quả của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (đoạn ranh giới P8A, T11A, T10, P7A)