Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26

BĐH – 13 – 2018

Vùng biển:      Tỉnh Bình Định

Tên luồng:      Luồng hàng hải Quy Nhơn

Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu chướng ngại vật “NK”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“NK” 13045’19,8”N 109014’18,1”E 13045’16,0”N 109014’24,6”E

Căn cứ văn bản số 584/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 09/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” chấm dứt hoạt động từ ngày 07/7/2018.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SPCT

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “4” thuộc luồng hàng hải Quy Nhơn

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “16”, “18”, “20”, “22”, “24”, “26”, “27”, “29”, “31”, “33”, “35”, “37” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai