Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26

BĐH – 13 – 2018

Vùng biển:      Tỉnh Bình Định

Tên luồng:      Luồng hàng hải Quy Nhơn

Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu chướng ngại vật “NK”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“NK” 13045’19,8”N 109014’18,1”E 13045’16,0”N 109014’24,6”E

Căn cứ văn bản số 584/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 09/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” tại vị trí tàu chìm Nam Khánh 26,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu chướng ngại vật “NK” chấm dứt hoạt động từ ngày 07/7/2018.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công lắp đặt công trình nổi tại mỏ Thăng Long – Đông Đô

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals