Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68

BĐH – 09 – 2018

Vùng biển:      Tỉnh Bình Định

Tên luồng:      Luồng hàng hải Quy Nhơn

Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“X1” 13045’09,5” N 109015’05,3” E 13045’05,7” N 109015’11,8” E
“X3” 13044’18,3” N 109014’17,1” E 13044’14,6” N 109014’23,6” E

Căn cứ văn bản số 344/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 14/5/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” chấm dứt hoạt động từ ngày 14/5/2018.

Thông báo hàng hải số 201/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/11/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công nạo vét Cảng SP-PSA luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu khu nước trước bến nhập 212 và ra luồng hàng hải của công ty TNHH MTV Hạ Long

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” “H3” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp