Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08

BĐH – 12 – 2018

Vùng biển:      Tỉnh Bình Định

Tên luồng:      Luồng hàng hải Quy Nhơn

Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu chướng ngại vật “X2”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“X2” 13044’19,7”N 109014’28,3”E 13044’15,9”N 109014’34,8”E

Căn cứ văn bản số 587/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 10/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc khảo sát, thu hồi phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” chấm dứt hoạt động từ ngày 09/7/2018.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu SSIC

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Độ sâu vùng nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông