Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08

BĐH – 12 – 2018

Vùng biển:      Tỉnh Bình Định

Tên luồng:      Luồng hàng hải Quy Nhơn

Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu chướng ngại vật “X2”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“X2” 13044’19,7”N 109014’28,3”E 13044’15,9”N 109014’34,8”E

Căn cứ văn bản số 587/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 10/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc khảo sát, thu hồi phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” chấm dứt hoạt động từ ngày 09/7/2018.


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH số 7 và số 9 trên luồng Quy Nhơn

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Vard

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Về độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang