Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A5” “A7” báo hiệu khu vực thi công công trình nổ mìn phá đá dưới nước Nâng cấp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A5” “A7” báo hiệu khu vực thi công công trình nổ mìn phá đá dưới nước
Nâng cấp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn

BĐH– 03 – 2013

Vùng biển: tỉnh Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: A5, A7

Tọa độ địa lý:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

“A5”

109°14’45”7 E

13°45’39”4 N

109°14’52”2 E

13°45’35”7 N

“A7”

109°14’50”6 E

13°45’47”7 N

109°14’57”1 E

13°45’44”0 N

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao A5, A7 chấm dứt hoạt động từ ngày 16/5/2013.


Những thông báo khác

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 15-1/05 ngoài khơi vùng biển Việt Nam

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu Minh Dương 8888 bị chìm trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ