Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “XM” tại khu vực Cảng nhà máy xi măng Nhơn Trạch trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “XM” tại khu vực Cảng nhà máy xi măng Nhơn Trạch trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 26 – 2012

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: “XM”

Tọa độ địa lý:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

“XM”

106°48’39”2 E

10°39’11”3 N

106°48’45”7 E

10°39’07”6 N

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao XM chấm dứt hoạt động từ ngày 08/6/2011.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K2 của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp