Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1”

luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 118 – 2011

– Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:             Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Tên báo hiệu:        Phao “A1”

– Tọa độ địa lý:

 

Tên phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

“A1”

10030’21.1” N

107000’08.2” E

10030’17.4” N

107000’14.7” E

 

Căn cứ công văn số 421/BC-MSE-ES, ngày 22/12/2011 về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải chấm dứt hoạt động từ ngày 22/12/2011./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu

Về việc sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T7” báo hiệu vùng nước thi công phía thượng lưu phục vụ khoan khảo sát địa chất xây dựng cầu Cần Giờ

Đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý