Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1”

luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 118 – 2011

– Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:             Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Tên báo hiệu:        Phao “A1”

– Tọa độ địa lý:

 

Tên phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

“A1”

10030’21.1” N

107000’08.2” E

10030’17.4” N

107000’14.7” E

 

Căn cứ công văn số 421/BC-MSE-ES, ngày 22/12/2011 về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải chấm dứt hoạt động từ ngày 22/12/2011./.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải trên luồng Đồng Nai

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Hòn Hải

Độ sâu vùng nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước 50.000DWT