Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 12 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“A1” 11°17’45,6” N 108°47’46,1” E 11°17’41,9” N 108°47’52,5” E
“A2” 11°17’53,2” N 108°47’34,4” E 11°17’49,4” N 108°47’40,8” E
“A3” 11°17’55,8” N 108°47’48,3” E 11°17’52,1” N 108°47’54,7” E

Căn cứ văn bản số 550/CTBĐATHHNTB-KT ngày 18/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1″, “A2″, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt động từ ngày 18/7/2017.

Thông báo hàng hải số 87/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm

Độ sâu đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 sau nạo vét duy tu bổ sung, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “2”, “3”, “4” thuộc nhánh phía Bắc luồng hàng hải Nha Trang

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu