Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 12 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“A1” 11°17’45,6” N 108°47’46,1” E 11°17’41,9” N 108°47’52,5” E
“A2” 11°17’53,2” N 108°47’34,4” E 11°17’49,4” N 108°47’40,8” E
“A3” 11°17’55,8” N 108°47’48,3” E 11°17’52,1” N 108°47’54,7” E

Căn cứ văn bản số 550/CTBĐATHHNTB-KT ngày 18/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1″, “A2″, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt động từ ngày 18/7/2017.

Thông báo hàng hải số 87/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/5/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thiết lập mới Đèn biển Nam Yết – Trường Sa – Tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng ra/vào và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP-SSA (SSIT).