Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”

luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 05 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B1” 10035’06,7” N 107001’34,9” E 10035’03,0” N 107001’41,4” E

Căn cứ Văn bản số 32/CV ngày 18/01/2017 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải “B1” tại khu vực cảng Bà Rịa Serece.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu -Thị Vải chấm dứt hoạt động từ ngày 18/01/2017.


Những thông báo khác

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Phú Quý

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R” phân định ranh giới khu vực quản lý giữa hàng hải – Đường thủy nội địa trên thượng lưu sông Thị Vải

Thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua