Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”

luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 05 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“B1” 10035’06,7” N 107001’34,9” E 10035’03,0” N 107001’41,4” E

Căn cứ Văn bản số 32/CV ngày 18/01/2017 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải “B1” tại khu vực cảng Bà Rịa Serece.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu -Thị Vải chấm dứt hoạt động từ ngày 18/01/2017.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng 50.000DWT, khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Thị Vải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi