Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

TVH – TG – 16 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“DH1” 09031’26,26” N 106034’21,29” E 09031’22,56” N 106034’27,69” E
“DH3” 09033’49,23” N 106031’42,54” E 09033’45,53” N 106031’48,94” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 032/CV-PX/2017 ngày 03/10/2017 của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân về việc công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH3” chấm dứt hoạt động từ ngày 03/10/2017.

Thông báo hàng hải số 96/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 20/5/2016 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Sa Đéc – Đồng Tháp

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu