Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

CTH – TG – 04 – 2018

- Vùng biển:           Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:       “N1”, “N2”, “N3”, “N4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“N1” 10°15’16,19”N 105°33’31,48”E 10°15’12,60”N 105°33’38,00”E
“N2” 10°15’06,03”N 105°33’30,48”E 10°15’02,43”N 105°33’36,99”E
“N3” 10°15’53,91”N 105°32’52,28”E 10°15’50,30”N 105°32’58,80”E
“N4” 10°15’44,50”N 105°32’56,89”E 10°15’40,90”N 105°33’03,40”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 571/ĐĐN-KT ngày 17/09/2018 của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 về việc thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” thuộc Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1”, “N2”, “N3”, “N4” chấm dứt hoạt động từ ngày 17/8/2018.

Thông báo hàng hải số 182/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 12/9/2018 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thi công trục vớt 296m ống hạng mục thi công xây dựng 11,86 km đường ống, Dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

Về việc hoàn thành trục vớt tàu BẠCH ĐẰNG bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc phuơng tiện thi công nạo vét cảng STX thuộc khu công nghiệp Đông Xuyên phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu