Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”  luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 32 – 2015

– Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:       Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu:  Phao “P1”, “P2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10°40’52”7 N 106°46’22”7 E 10°40’49”0 N 106°46’29”1 E
“P2” 10°41’07”1 N 106°46’10”4 E 10°41’03”4 N 106°46’16”8 E

Căn cứ Văn bản số 581/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 27/7/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

– Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” chấm dứt hoạt động từ ngày 28/7/2015.

– Thông báo hàng hải số 76/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/4/2015 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Phú Mỹ – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26C”, “31A”, “31B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước cảng Vietsovpetro

Về việc hoạt động thử nghiệm Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu