Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM- TG – 66 – 2017

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
 “T” 10041’52,2” N 106044’54,9” E 10041’48,5” N 106045’01,3” E

Căn cứ Văn bản số 1195/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 17/11/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải “T” trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 17/11/2017.

Thông báo hàng hải số 187/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 23/10/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc phát hiện 01 phao nổi đỡ đoạn ống cong bị đứt dây xích cố định và bị thất lạc

Về việc tàu DN58 hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng của Nhà máy lọc dầu Long Sơn

Độ sâu luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

Hoàn thành trục vớt Sà lan chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.