Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 15 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“T1” 11014’46,5” N 108054’36,1” E 11014’42,8” N 108054’42,5” E
“T2” 11014’34,6” N 108054’04,3” E 11014’30,8” N 108054’10,8” E

Căn cứ Văn bản số VTPC1-XH-OTS-041-2017 ngày 03/11/2017 của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải khống chế vùng nước khu vực nhận chìm phục vụ nạo vét Bến chuyên dùng NMNĐ đốt than BOT Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” chấm dứt hoạt động từ ngày 03/11/2017.

Thông báo hàng hải số 137/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/7/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên luồng sông Dinh

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải chuyên dùng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 15-1, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Kéo giàn khoan Trident 16 từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu.