Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng  “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2

CMU – 05 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Cà Mau

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“TH1” 08058’38,13”N 105025’49,76”E 08058’34,48”N 105025’56,17”E
“TH2” 08056’29,88”N 105025’55,36”E 08056’26,23”N 105026’01,77”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 289/CMC nhận ngày 27/6/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”phục vụ công trình xây dựng nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chấm dứt hoạt động từ ngày 20/6/2022.

Thông báo hàng hải số 221/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/9/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000 DWT và cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng A, B của Nhà máy lọc dầu Cát Lái – SaiGon Petro

Triển khai dự án sửa chữa khuyết tật đường ống 16” Long Hải – Bạch Hổ, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Triều Dương – tỉnh Bình Thuận