Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H2” luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H2” luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

TVH – TG – 08 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “H2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H2” 09034’40,4” N 106032’14,9” E 09034’36,7” N 106032’21,4” E

Căn cứ Văn bản số 302/CTBĐATHHTNB-KT ngày 22/5/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi hoàn thành phao báo hiệu hàng hải “H2” tại cảng biển TTĐL Duyên Hải Trà Vinh,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “H2” thuộc luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh chấm dứt hoạt động từ ngày 22/5/2017.


Những thông báo khác

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc tàu Hạ Long 02 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “69” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Chim Sáo và mỏ Dừa ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải