Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4” thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4”

 thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 18 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 11018’17,3” N 108048’21,7” E 11018’13,6” N 108048’28,2” E
“2” 11018’16,5” N 108048’14,1” E 11018’12,8” N 108048’20,5” E
“4” 11018’28,2” N 108048’06,8” E 11018’24,5” N 108048’13,3” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 2397/ANĐVT-KHVT ngày 22/12/2017 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4” thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt động từ ngày 25/12/2017.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới: Độ sâu sau nạo vét của đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014

Đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý

Độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.