Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “TH” và “TV” tại khu vực thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “TH” và “TV” tại khu vực thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm

VTU – 31 – 2012

– Vùng biển: Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu:  Phao “TH” và “TV”.

– Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

“TH”

107°03’26”1 E

10°20’35”7 N

107°03’32”6 E

10°20’32”0 N

“TV”

107°03’31”9 E

10°20’40”1 N

107°03’38”4 E

10°20’36”4 N

Căn cứ công văn số 298/MSC-ES, ngày 27/5/2012 về việc hoàn thành thu hồi phao phao báo hiệu hàng  hải “TH” và “TV” tại khu vực phao “5” luồng Vũng Tàu – Thị Vải của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “TH” và “TV” tại khu vực thi công trục vớt tàu Trường Hải Star bị chìm.

Phao “TH” và “TV” chấm dứt hoạt động từ ngày 27/5/2012.

Thông báo hàng hải số: 35/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 10/4/2012 và số 36/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 11/4/2012 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận