Thứ tư, 30/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 16 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn

        Căn cứ Báo cáo số 989/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 17/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn đã được trục vớt và di dời ra ngoài khu vực, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên luồng.

Thông báo hàng hải số 200/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/11/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về việc tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “62” thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật của vùng nước trước cảng NASOS