Thứ hai, 17/02/2020

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 16 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn

        Căn cứ Báo cáo số 989/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 17/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn đã được trục vớt và di dời ra ngoài khu vực, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên luồng.

Thông báo hàng hải số 200/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/11/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 1500DWT thuộc Tổng kho xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Về việc Thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013